Ditt medlemskap

Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi bedriver. När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 700 kr per termin för scouter. Aktiva avdelningsledare, kårstyrelseledamöter och vissa funktionärer betalar 50 kr per termin och övriga medlemmar betalar 135 kr per termin.

Fakturering sker via Scouterna och du kan läsa mer på Scouternas hemsida www.scouterna.se

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Roslagens scoutdistrikt och i Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Försäkringar

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Svedea Specialförsäkring och Willis Towers Watson.

Läs mer om försäkringarna på www.scouterna.se

Avsluta ditt medlemskap

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela snarast till avdelningsledarna.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats till de som väntar i vår kö.